Sonet o prawdziwym Polaku
wszystkie tak zwane prawdziwości
są też prawdziwie podejrzane
bo w złej intencji wyrażane
„prawdziwy Polak z krwi i kości”

tak w grupach krew jak i szpik kostny
bez względu na narodowości
są wspólne dla całej ludzkości
jak z wodą codzienny chleb postny

chciałem w końcu zmienić ten temat
ale mi spokoju nie daje
wszak ta prawdziwość to dylemat

patrzę chochoł także prawdziwy
albo prawdziwego udaje
chochole czemuś niegodziwy?
Twierdza Ciszy, 30 czerwca 2002