Sonet z wypaczonym pojęciem
już kiedyś zapewne pisałem
że nie jest ten antysemitą
który jest Jasera najmitą
bo Jaser to semita z ciałem

Żydzi to sobie wymyślili
bo im ten wyraz jest potrzebny
jak chleb lub czarny ubiór zgrzebny
antysemityzm przyswoili

kto trzyma z Palestyńczykami
nie pachnie antysemityzmem
wszak oni są też Semitami

pomiędzy framugą a drzwiami
trzymanie rąk jest idiotyzmem
nie przejmujmy się pojęciami
Twierdza Ciszy, 6 czerwca 2002