Sonet z dziennikiem polonijnym
internetu obraz przejrzysty
że jakość i klasa światowa
to Polska Agencja Prasowa
jest dla każdego oczywisty

można się nauczyć w Tarnowie
sztuki dmuchania szkła płynnego
dziennikarstwa polonijnego
należy się uczyć w Krakowie

albo w Zegrzu koło Warszawy
gdzie jak wiadomo ktoś coś umie
przekazać innym bez obawy

za darmo po Polsce się wozić
na balu pić gdy bieda w tłumie
czy wiecie czym to może grozić?
Twierdza Ciszy, 29 sierpnia 2002