Sonet o wzajemnej przemocy
ręce na sercach hymny flagi
to gesty nad wyraz uczynnych
uczcijmy godnie śmierć niewinnych
nie przywołujmy nowej plagi

w jednej radzie nadzorczej banku
a potem śmiertelni wrogowie
kto kogo – nie mieści się w głowie
świat cały zgubiony w zaścianku

a winne są ideologie
które ludzkość opanowały
i wywołują patologie

nie tak się życie potoczyło
jak Stany Zjednoczone chciały
ono przeciwników wzmocniło
Zurych, 11 września 2002