Sonet o słabej demokracji
demokracja ma swe słabości
ujawniające się w wyborach
i w mało wartościowych sporach
pełnych banalnych złośliwości

chodzi o dostęp do koryta
a nie o dobro społeczności
gubią się istotne sprzeczności
o które potem naród pyta

potrzeby dyktuje mamona
tak z lewej jak i z prawej strony
większość się czuje zagubiona

zazdrość jest główną motywacją
niejeden już szuka obrony
zdradzony słabą demokracją
Zurych, 23 września 2002