Sonet z niedzielnymi duchami
wysypało dziś „niedzielnymi”
i nawet Alex Zäh przyjechał
rowerem – często się uśmiechał
za radami obopólnymi

wkrótce musimy zdecydować
czy Twierdzę Ciszy utrzymamy
czy też ją komuś odsprzedamy
zaczęliśmy już obradować

„Grüezi mitenand“ „Grüezi“ „Grüezi“
co chwilę ktoś o coś mnie pyta
Michał Anioł – dusza odkryta

ze świecą albo i bez świecy
pokutuje na dnie koryta
nie może najeść się do syta
T wierdza Ciszy, 29 września 2002