Sonet o drogach przeznaczenia
Gerd Bussing gdzieś mi się zagubił
może z powodu moich błędów
albo też z całkiem innych względów
choć kiedyś na pewno mnie lubił

przekładał wiersze na niemiecki
mam wobec niego wielkie długi
lecz skromny żołd bożego sługi
wyzwala we mnie pogląd świecki

jego skromność mnie onieśmiela
nadzieję mam mimo milczenia
że nie straciłem Przyjaciela

też inni gdzieś mi poznikali
na różnych drogach przeznaczenia
pamięć nasza wspólnie się pali
Zurych, 5 września 2002