Sonet o Roku Pitnej Wody
ogłoszono rok wody pitnej 
rzecz nie tylko dla hydrologa 
bo akcja ta jest bardzo droga 
należy do sfery ambitnej

oby się ta sprawa powiodła 
bez zbędnych haseł i patosu 
ale zwykłym zrządzeniem losu 
by źródło sięgnęło do godła 

niech wszystkich spragnionych napoi 
bo każdy chce pić wodę czystą 
w zasięgu ręki lecz bez zbroi 

ekologiczne postulaty 
stają się rzeczą oczywistą 
wszak zdrowie to wartość bez straty
Schönengrund, 1 stycznia 2003