Sonet o przecenianiu sprawek
codzienne nasze drobne sprawy 
są przecież dla nas najważniejsze 
inne choć może poważniejsze 
nie budzą w nas żadnej obawy 

a przecież od nich też zależy 
wygrane lub przegrane życie 
też to że jemy zbyt obficie 
i nie pijemy jak należy 

ta filozofia codzienności 
przesłania nam ważną istotę 
i z niej wychodzące wartości 

na szczęście są jeszcze Wielkości 
które w nas wzbudzają ochotę 
dążenia do doskonałości
Zurych, 12 stycznia 2003