Sonet o ułańskiej fantazji
szczególna data w polskich dziejach 
pradziadowie szli do powstania 
aby było co do pisania 
o bohaterskich czarodziejach 

po świecie krążyły legendy 
każdy Polak był bohaterem 
a nie - broń Boże - dezerterem 
choć często zmieniano komendy 

tak trwało aż do rewolucji 
kiedy znowu przyszła okazja 
nie dawać wrogom kontrybucji 

zmieniano teksty konstytucji 
ułanom służyła fantazja 
nie rozumieli rezolucji
Zurych, 22 stycznia 2003