Sonet o zawistnych uwagach
gdy dostał ktoś ważną nagrodę 
to nie jest to jego zasługa 
działała jakaś siła druga 
tak myślą ci co noszą brodę 

pomogłeś komuś to się nie chwal 
zachowaj dla siebie tę radość 
Parnasem uczyniłeś zadość 
lecz góry najwyższe ma Nepal 

"to on przeze mnie taki sławny 
a ja przegrałem swoje życie" 
ten osąd tragicznie zabawny 

słyszy się wszędzie jakże często 
zamiast się poczuć znakomicie 
nienawiść rozsiewamy gęsto
Zurych, 30 stycznia 2003