Sonet o chłopskim rodowodzie
gdy śpiewam po polsku Szwajcarom 
nie wierzą że to są kolędy 
gdy im opowiadam legendy 
z ochotą poddają się czarom 

ten chłopski lud prosty i szczery 
jest łasy na wszelkie nowości 
tkwi jednak w swej archaiczności 
zwyczajne ma także maniery 

na co dzień uprawia dialekty 
a poprzez znajomość języków 
podatny na obce efekty 

ma kompleks własnej tożsamości 
stąd tyle wspaniałych wyników 
bowiem słynie z pracowitości
Zurych, 4 stycznia 2003