Sonet o ciągłości pisania
od początku tysiąc dziewięćset 
dziewięćdziesiątego piątego 
bez przerwy do dnia dzisiejszego 
codziennie powstał jeden sonet 

czasem znacznie więcej pisałem 
w dwóch językach a więc podwójnie 
szczegółowo albo ogólnie 
zwykłą codzienność przedstawiałem 

po latach zostałem autorem 
długiego cyklu SONETADA 
który jest poetyckim stworem

czas jest bohaterem zdarzenia 
BARSZCZADA - barszczowa ballada
przełomu wieków i marzenia
Zurych, 22 grudnia 2003