Sonet o mało ważnym sporze
spór o "impresum" z wydawnictwem 
chciałbym zamieścić informację 
o ludziach którzy mieli rację 
pomagali mi nazewnictwem 

nie wiem czy mam się dalej spierać 
wymienię moich dobroczyńców 
w sonetach jako pobratymców 
z pamięci ich muszę wybierać 

tego co kiepsko redagował 
tego co w składzie źle typował 
tego co książkę dekorował 

tego co jedną kartkę złożył 
tego co folder wydrukował 
tego co druku już nie dożył
Zurych, 18 lutego 2003