Sonet w Światowym Dniu Poezji
wiersz jest pyłkiem - poezja bryłką
którą współczesny świat pomiata 
choć ją tworzą dla tego świata 
ci obdarzeni bożą żyłką 

ustanowiono Dzień Poezji 
dwudziestego pierwszego marca 
pewnie wymysł jakiegoś starca 
krótko przed atakiem amnezji 

dziennikarze zajęci Bushem 
nie wspomnieli nawet przez chwilę
o sprawie gnębionej luksusem 

grzmią haubice - bryłka się toczy 
do grobu... a może się mylę 
bo słowo ma wciąż dźwięk uroczy
Zurych, 21 marca 2003