Sonet dla tych bez intelektu
czytałem dzisiaj własne teksty 
co mi się raczej rzadko zdarza 
zaduma nad nimi wytwarza 
do dalszych dociekań preteksty 

znów moje sumienie mnie pyta 
cóż z tego że często mam rację 
nie mam wpływu na demokrację 
bo większość poezji nie czyta 

list Stanisława Leszczyńskiego 
ma teraz podobne znaczenie 
jak pieczęć starosty grodzkiego 

wiersz Stanisława Skorupskiego 
posiada takie pouczenie 
jak mowa Stasia do Kalego
Zurych, 26 marca 2003