Sonet o datach na kamieniu
dziewiąty maja czterdziestego
tych dat sobie nie wybierałeś
przypuszczam że dłużej żyć chciałeś
w maju dwa tysiące trzeciego

gdy świętowałeś urodziny
składano Ci nudne życzenia
zmuszając Ciebie do milczenia
smutne to były odwiedziny

w tydzień później byłeś już w niebie
piętnastego dnia maja w Zofii
mądrością zdradzony w potrzebie

pochowano Cię w obcej glebie
na strzępach Twojej Filozofii
nie byłem na Twoim pogrzebie
Zurych, 23 maja 2003