Sonet z tajemną trójdzielnością
Bóg Ojciec - Syn Boży - Duch Święty
to wszystko pojęcia abstrakcji 
triumwirat tęczowej refrakcji 
cudowny - nigdy nie pojęty 

to są także myślowe skróty 
ideał za nimi się kryje 
w nas przecież tajemnica żyje 
z brakiem skłonności do pokuty 

moja dusza to mój mistycyzm 
piękno materii ożywionej 
to jest także mój katolicyzm 

wolnej nieprzymuszonej woli 
brak często myśli wyzwolonej 
dotyk sumienia czasem boli
Zurych, 20 czerwca 2003