Sonet o zbyt powolnym czasie
nasz pobyt jak wszystko przemija 
znów to samo piszę co zawsze 
że czasy nadejdą łaskawsze 
bo ludzkość się ciągle rozwija 

autobus mknie bez ambarasu 
w artykule "La Castellina" 
ślady torów dworca ruina 
ale nikt nie zatrzymał czasu 

być może trzeba będzie wrócić 
do tego co zlikwidowano 
aby czas utracony skrócić 

kiedyś nowi mieszkańcy wieży 
powiedzą że ich oszukano 
bo czas im nazbyt wolno bieży
Twierdza Ciszy, 25 sierpnia 2003