Sonet o tym co bez znaczenia
w Zurychu według oświadczenia
gdzieś polski dygnitarz się błąka
media nie puszczą nawet bąka
rzecz nie ma żadnego znaczenia

ani słowa o tej wystawie
którą właśnie teraz otwarto
czyż o niej wspominać nie warto
ktoś jednak zawinił w tej sprawie

zapewne też błędy w pisowni 
świadczą o organizatorach
lub partnerzy są niestosowni

gdy komuś brakuje formatu
i sprawa ma zgubić się w sporach
niech się nie zbliża do Limmatu
Zurych, 3 września 2003