Sonet o najciekawszym związku
Związek Polskich Nieudaczników
lub Bund der polnischer Versager
to coś wspaniałego – uwaga 
arystokracja społeczników

kto chce niech jedzie do Berlina
aby się na miejscu dowiedzieć
nie warto nigdy w domu siedzieć
gdy u nich się spektakl zaczyna

a inne związki polonijne
śpiewają Rotę o tej porze
lub snują plany utopijne

„przychodzi baba do doktora
i mówi oj panie doktorze”
nie powiem tego w Radiu LORA
Zurych, 4 września 2003