Sonet o namiastkach lewicy
mówi się o jakiejś lewicy 
lecz tej nie ma teraz na świecie 
już w starożytności – to wiecie 
byli wyzysku przeciwnicy 

a dzisiaj ten czy ów czerwony 
popiera półdebila Busha 
i ucisk go wcale nie wzrusza 
na ochłap czeka wymarzony 

bankiety kosztowne obiady 
to wszystko na koszt podatnika 
skromność całkowicie zanika 

Bertrand Picard podczas narady 
rzekł że trzeba mniej partyjności 
w partiach a więcej rzetelności
Zurych, 12 stycznia 2004