Sonet o chorobie nadmiaru
kryzys światowej gospodarki 
wynika z nadmiaru produkcji 
i z niej wymuszanej konsumpcji 
chorej od przekroczenia miarki 

każdy chce jak najwięcej sprzedać 
tego co już wyprodukował 
niejeden szybko zbankrutował 
według zasady „brać a nie dać” 

podobnie jest z wynalazczością 
wczorajsze odkrycie nie cieszy 
bo cały świat się teraz śpieszy 

o Boże! z wiedzy nadmiernością 
mój uczeń został profesorem 
a także  e w a l u a t o r e m
Zurych, 14 stycznia 2004