Sonet o antysemityzmie
dla lingwisty antysemityzm 
to u źródła pokrętne słowo 
które się plącze znaczeniowo 
chowając podstępność i cynizm 

Semita to potomek Sema 
tak Saudyjczyk jak Abisyńczyk 
tak samo Żyd jak Palestyńczyk 
podziału wyższości tu nie ma 

wszystkie plemiona od Iranu 
przez Irak Egipt do Sudanu 
z Żydami łącznie to Semici 

nadużywanie zrozumienia 
świadczy dla jednego plemienia 
że Arabowie to bandyci
Zurych, 27 stycznia 2004