Sonet o antydadaizmie
czuję się antydadaistą 
bo nie można formy sonetu 
wpisać do dada-kabaretu 
ani stać się surrealistą 

u mnie jest wszystko naturalne 
i antypostmodernistyczne 
dada twory są chaotyczne 
z samej istoty absurdalne 

choć jak twierdzi sam guru dada 
„antydadaizm to dadaizm” 
więc przyznać mu rację wypada 

„dada” to pieczęć antysztuki 
a w istocie także archaizm 
stempluję nią błędy i luki
Twierdza Ciszy, 14 października 2004