Sonet o sposobie wyboru
po śnieżnej przygodzie w Maloi 
opisywanie sytuacji 
tuż po kąpieli i kolacji 
miałoby cechy paranoi 

naszych mięśni sztywność uparta 
zmusza nas do zastanowienia 
nad samą istotą zmęczenia 
czy przygoda jest tego warta 

wynikła nawet mała kłótnia 
co lepiej — świat widzieć z balkonu 
i słuchać jak gra wiatru lutnia 

albo biec bez przerwy przed siebie 
do góry z góry bez pardonu 
licząc na los w nagłej potrzebie
Soglio, 17 lutego 2004