Sonet nie o dawnym dowcipie
wszystko jest świetnie połączone 
autobus tramwaj pociąg statek 
Szwajcar płaci na to podatek 
by życie nie było spaczone 

zadanie ma być rozliczone 
każdy najdrobniejszy wydatek
aby wiedział nawet gagatek 
że ma swe miejsce wyznaczone 

dowcipkowanie bardzo dawne 
o regulowaniu zegarków 
według rozkładu jazdy śmieszy 

jednak podróżujących cieszy 
czysty wygląd ulic i parków 
niechlujstwo nie chce być zabawne
Twierdza Ciszy, 10 marca 2004