Sonet o znikaniu na zawsze
śmierć to wstęp do życia wiecznego 
myśli już nie ma to jest pewne 
pozostały wspomnienia rzewne 
u innych lecz nie u zmarłego 

fantastyczne wyobrażenia 
o czyśćcu o piekle o niebie 
nie występują na pogrzebie 
są tylko ziemskie spostrzeżenia 

pośmiertne wędrowanie duszy 
zacznie się dopiero po stypie 
i pewnie niejednego wzruszy 

często wymienia się zasługi 
wybacza się nawet Ksantypie 
lecz gnębią nie spłacone długi
Twierdza Ciszy, 17 marca 2004