Sonet – o co gramy w zielone
zieloni nie mają patentu 
na zieloność i ekologię 
uprawiają ideologię 
pełną wewnętrznego fermentu 

brak im dla innych sentymentu 
tak trzeba pomnażać sympatie 
by zazielenić wszystkie partie 
światowego establishmentu 

ideologia jest kodeksem 
zamykającym drogę innym 
i łączy się zawsze z kompleksem 

idea trwa w ciągłym rozwoju 
pomaga żyć ludziom aktywnym 
spełnia się w twórczym niepokoju
Twierdza Ciszy, 27 marca 2004