Sonet poza autorytetem
kto chce czy nie chce przyznać musi 
że autorytetem moralnym 
a także intelektualnym 
jest ten co świat wielkością kusi 

bieda nie ma autorytetu 
nie można wcale bez pieniędzy 
odkryć tego kto żyje w nędzy 
nawet przy pomocy tupetu 

co dziwne właśnie dla kontrastu 
era nosi imię biednego 
okrutnie ukrzyżowanego 

cena moralnego balastu 
obciąża budżet bogatego 
czyli pod biedę podszytego
Zurych, 12 kwietnia 2004