Sonet o stosunku do sprawy
nie trzyma mnie ideologia 
żadna i to dokładnie żadna 
natomiast idea zasadna 
mnie wciąga choćby ekologia 

wszystkim wojnom jestem przeciwny 
ale nie jestem pacyfistą 
nie chcę być także socjalistą 
choć jestem socjalnie aktywny 

stosunek mój bywa łaskawy 
lecz tylko do konkretnej sprawy 
z którą nie wiążą się obawy 

że jest przyczynkiem do całości 
sprytnie kryjącej uległości 
wobec ideologiczności
Twierdza Ciszy, 5 kwietnia 2004