Sonet przy cechach narodowych
narody mają swoje cechy 
jak wszystko na tym bożym świecie 
także negatywne - to wiecie 
rzadko piętnuje się te grzechy 

ci posądzani o tak zwaną 
postawę antypatriotyczną 
nawet z odwagą niebotyczną 
dość często bronią się nirwaną 

choć przecież tu nie o to chodzi 
aby burzyć w kraju porządek 
lecz o to że patriotyzm szkodzi 

od dawna już przestał być cnotą 
emocje zamienił w rozsądek 
elita stała się hołotą
Zurych, 25 maja 2004