Sonet o kiepskiej motywacji
przejrzałem strony polonijne 
wszędzie intelektualny głód 
śpiew "nie rzucim ziemi skąd nasz ród" 
zamieniono w spory unijne 

niestety kiepska motywacja 
uzasadnieniami skutkuje 
których nikt nie zaakceptuje 
choć tu i tam jest demokracja 

"emigracja - zdradą ojczyzny" 
"tak jest!" potwierdza głosem swojskim 
ten kto na duszy goi blizny 

pewien profesor głosi schizmy 
Kołłątaja myli z Zamoyskim 
tak wyglądają patriotyzmy
Zurych, 27 maja 2004