Sonet o zagubionym wierszu
Agata Kalinowska-Bouvy
przysłała mi wiersz o zwierzętach 
ale nie o tym że przy świętach 
chudoba ludzkim głosem mówi 

chciałem się wierszem odwzajemnić 
coś o tym kiedyś napisałem 
niestety daremnie szukałem 
muszę swoją pamięć odciemnić 

w książce TEMPO sonet o Yetim 
pod datą dwudziestego kwietnia 
da się związać z okresem letnim 

Yeti już dawno w pieskim niebie 
szczekaniem sen wieczny uświetnia 
za gwiazdy się chowa w potrzebie
Zurych, 1 lipca 2004