Sonet o przodzie z ostrym pędem
Norwidowego wiersza strofa 
porusza naiwnych do głębi 
nas "nie grzeje ani nie ziębi" 
bo nasz naród czasu nie cofa 

do przodu idzie "w ostrym pędzie" 
za prezydentem do Iraku 
bohatersko ginie w ataku 
tak było zawsze jest i będzie 

"Panie Boże za coś mnie skarał?" 
że urodziłem się Polakiem 
wstyd - choćbym się nie wiem jak starał 

wymachiwanie sztandarami 
trąci teraz tylko niesmakiem 
następnymi tchnie ofiarami
Zurych, 24 września 2004