Sonet o określaniu bytu
Palestyna bez terroryzmu 
nie miałaby żadnych widoków 
na wolność - krew płynie z potoków 
etnicznego separatyzmu 

giną w ciągłych walkach Baskowie 
Czeczeni szczepy afrykańskie 
Irlandczycy ludy bałkańskie 
tak wyginęli Etruskowie 

nie język o tym decyduje 
że ludzie są tak poróżnieni 
lecz to co im świadomość psuje 

w Szwajcarii są cztery języki 
i nie brak też skrajnych odcieni 
ale system wygładza szyki
Twierdza Ciszy, 29 września 2004