Sonet o nieinteligencji
gdzie są intelektualiści? 
dlaczego milczą gdy kraj tonie 
w oszustwach mafii i mamonie 
w nietolerancji i zawiści?

gazeta - brukowy szmatławiec 
pokrętnego liberalizmu 
pozbyła się już altruizmu 
jej bohaterem jest szubrawiec 

filozof nie zaciska pięści 
ale walczy z nieznanym Bogiem 
a bieda za oknem aż chrzęści 

z byle okazji moc bankietów 
gdy tyle nędzy jest za progiem 
Europa nie chce mieć szkieletów
Zurych, 11 stycznia 2005