Sonet na stulecie urodzin
poeta od pierwszej minuty 
jest już urodzonym poetą 
później to stanie się zaletą 
gdy poezją będzie otruty 

Konstanty Ildefons Gałczyński 
miał kilka poetyckich twarzy 
każda z nich innym wierszem darzy 
brzęczy w trzcinie trzmiel 
                  szczebrzeszyński 

przeczytałem wiersz wigilijny 
w galerii sztuki na opłatku 
z rzewną kolędą na ostatku 

stworzył się nastrój familijny 
emigranci nawet płakali 
potem tę kolędę śpiewali
Zurych, 23 stycznia 2005