Sonet o przykładzie Szwajcarii
przykład Szwajcarii nam wskazuje 
że nie są ważne narodowe 
właściwości lecz wspólnotowe 
którymi się lud posługuje 

pomiędzy ludem a narodem 
jest wprawdzie niewielka różnica 
zaciera się jednak granica 
między pozwanym a powodem 

lud ma korzystną motywację 
działania prawnie ustawioną 
na bezpośrednią demokrację 

cztery języki – trzy nie swoje 
tną zbiorowość uodpornioną 
na nacjonalne niepokoje
Zurych, 8 stycznia 2005