Sonet o sztuce wieloznacznej
rozwinął się w świecie dział sztuki 
z wyglądu raczej amatorskiej 
ale z działania prekursorskiej 
wypełniającej modne luki 

przykładem może być wystawa 
w szwajcarskim ośrodku kultury 
w Paryżu – za nadmiar brawury 
zmniejszono budżet – brzydka sprawa 

wszystkie techniki dozwolone 
łącznie z teatralną koncepcją 
tłumy widzów zadowolone 

Wolfgang Günther wysyła karty 
muzeum dada przed obiekcją 
że konkurencja to nie żarty
Twierdza Ciszy, 10 lutego 2005