Sonet z refleksją w Dzień Poezji
chociaż raz w roku w Dzień Poezji 
niech każdy człowiek wiersz przeczyta 
potem niech naje się do syta 
tworząc z dwóch smaków splot finezji 

strofa za strofą wers za wersem 
ach gdyby tak znowu pod strzechy 
zabłądziły słowa pociechy 
razem ze stanowczym rewersem 

wobec masowej brutalności 
tych którzy nie czytają wierszy 
czasem nawet w imię wolności 

dla poetyckiej wrażliwości 
słowo ma aspekt znacznie szerszy 
wymaga odpowiedzialności
Twierdza Ciszy, 21 marca 2005