Sonet z odważnymi Mariami
to byli ludzie bardzo prości 
z ich codziennymi mozołami 
a stali się apostołami 
i doszli do stanu świętości 

wciąż napotykali trudności 
(trzeba czytać między zdaniami 
Ewangelię wraz z podaniami) 
mieli także swoje słabości 

pod Krzyżem Maria Matka Boska 
Maria Magdalena i Marie 
te z Grobu… a gdzie uczniów troska? 

ci się szybko gdzieś pochowali 
Piotr przeżył trzy duszy awarie 
inni ze strachu dygotali
Twierdza Ciszy, 27 marca 2005