Sonet o dawnych zależnościach
w pragmatyce nauczycielskiej 
był przepis o rozwiązywaniu 
stosunku pracy i wliczaniu 
do stażu czerwca lecz nic więcej 

odejdę - braknie dwóch miesięcy 
do lat piętnastu - gdy mnie zwolnią 
to sprawę odejścia spowolnią 
dopłacą mi kilka tysięcy 

trudny proces w sądzie wygrałem 
przeciwko sejmowej ustawie 
wszystkich poinformować chciałem 

"Głos Nauczycielski" odmówił 
szef przy mnie zadzwonił w tej sprawie 
towarzysz z KaCe zaniemówił
Zurych, 5 marca 2005