Sonet z niewiarą w inny język
do tego narodu należę 
w jakim języku mówię pacierz 
i tylko tam jest moja macierz 
gdzie sercem i myślami bieżę 

zdradziłem kraj bo wyjechałem 
ale nie mogę zdradzić mowy 
chciałem lecz nie schodzi mi z głowy 
choć w innym języku zmądrzałem 

gdy nie chcę nad czymś długo siedzieć 
muszę na polski przetłumaczyć 
tylko wtedy mogę coś wiedzieć 

w polskim gronie – proszę  wybaczyć 
czytałem wiersz – mógłby zaśniedzieć 
w innej mowie i nic nie znaczyć
Zurych, 11 kwietnia 2005