Sonet - przyjaciel Pana Boga
na pewno jestem katolikiem 
bo kiedyś zostałem ochrzczony 
pokropiony i namaszczony 
czasami też bywam grzesznikiem 

zawsze występuję publicznie 
jako przyjaciel Pana Boga 
cieszy mnie Jego zapomoga 
i życie traktuję mistycznie 

pytania czy jestem wierzący 
zbywam powyższą odpowiedzią 
dodając że Bóg jest myślący 

zastępuje nam tajemnicę 
sam jest myślą i zapowiedzią 
wyznaczającą nam granicę
Twierdza Ciszy, 13 maja 2005