Sonet o wynurzeniach osła
padło „pięć tysięcy żołnierzy 
komunistycznej armii polskiej“ 
pisze jakiś pismak o wąskiej 
mentalności – dureń mu wierzy 

nie chcę polemizować z osłem 
bo brak nam wspólnego języka 
ale sam temat napomyka 
o zawracaniu Wisły wiosłem 

Pierwsza Armia Wojska Polskiego 
składała się w większości z ludzi 
zwolnionych z łagru sowieckiego 

najwięcej mszy w niej odprawiono 
zwycięstwo protestów nie budzi 
sztandar w Berlinie zawieszono
Zurych, 19 maja 2005