Sonet o neutralnej kresce
w czasach Polski Ludowej kreska 
była synonimem słowa "nie" 
ten sprytny chwyt służył także mnie 
czy był pan karany? - groteska 

postawienie kreski oznacza 
brak odpowiedzi na pytanie 
któremu służy inne zdanie 
albo neutralność tu wkracza 

gdy nie chcę wtedy stawiam kreskę 
ale to nie jest zaprzeczenie 
wygląda to na humoreskę 

zdarzyło się że w ważnej sprawie 
przez to kreskowe wypaczenie 
wygrałem proces wbrew ustawie
Zurych, 6 sierpnia 2005