Sonet z dokuczliwą wolnością
religia określa kanony 
moralne i obyczajowe 
niekiedy nawet ustrojowe 
lecz wtedy są groźne ambony 

wolność to trwała niezależność 
od wszelakich ideologii 
w religiach szukam analogii 
i w pewnych cechach widzę zbieżność 

historia nam jednak wskazuje 
że nigdy nie jesteśmy wolni 
bo wolność też zobowiązuje 

choroba nadmiaru wolności 
to dowód że jesteśmy zdolni 
do małych lub dużych podłości
Twierdza Ciszy, 16 września 2005