Sonet z towarem eksportowym
Radio DeeReS program drugi 
"eM jak mazurek" - cykl audycji 
a w tej mazurkowej edycji 
polskiego eksportu zasługi 

bo muzyka jest też towarem 
eksportowym jak określono 
tego w Polsce nie wymyślono 
ale eksportowano z czarem 

największym polskim eksporterem 
był Fryderyk Chopin - to jasne 
Henryk Wieniawski był partnerem 

aż po Bettinę Skrzypczak inni 
też mieli swe udziały własne 
w tym eksporcie - wszyscy są słynni
Zurych, 19 września 2005