Sonet na pięćdziesiąt lat dzieła
kilka rzeczy zrobiłem pierwszy 
tom bez słów z niezwykłym rodzajem 
Ekologiczny Rejs Dunajem 
i książkę przezroczystych wierszy 

Biesiady Żeglujących Bardów 
ze śpiewanym listem do syna 
w "Polskim czyśćcu" coś się zaczyna 
co wiedzie do władzy Donaldów 

wędrówkę wieńczy SONETADA 
księga z przełomu tysiącleci 
w dwóch językach - ilość to DADA 

pięćdziesiąt lat mego pisania 
rękopisy wrzucę do śmieci 
druki zostawię do czytania
Zurych, 3 stycznia 2006